Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Úřední deska

Detailní výpis

Název:

ÚZEMNÍ PLÁN HUDLICE

Kategorie:Územní plán
Zveřejněno od:01.02.2016
Zveřejněno do:
Stav:aktuální
Příloha 1:uzemni-plan-Hudlice.pdf
Příloha 2:UPH-verejna-vyhlaska.pdf
Příloha 3:0 Výrok - textová část.pdf
Příloha 4:1 Výkres základního členění území.pdf
Příloha 5:2 Hlavní výkres.pdf
Příloha 6:3 Koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Příloha 7:4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Příloha 8:5 Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Příloha 9:6 Koordinační výkres.pdf
Příloha 10:7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Copyright © obec Hudlice 2008-2023 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet