Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Směrnice a vyhlášky obce

Kategorie:      Stav:     
Název Kategorie Zveřejněno od Zveřejněno do Stav Přílohy
OZV 1/2020 Poplatek za veřejné prostranství Směrnice a vyhlášky obce 16.03.2020 aktuální 2 dokumenty
OZV 2/2020 Poplatek za odpady Směrnice a vyhlášky obce 16.03.2020 aktuální dokument
OZV 3/2020 Poplatek za psa Směrnice a vyhlášky obce 16.03.2020 aktuální dokument
OZV 4/2020 o nočním klidu Směrnice a vyhlášky obce 16.03.2020 aktuální dokument
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2019 Směrnice a vyhlášky obce 30.07.2019 aktuální dokument
OZV 1/2018 - školský obvod Směrnice a vyhlášky obce 06.03.2018 aktuální dokument
OZV 5/2016 - koeficient pro daň z nemovitostí Směrnice a vyhlášky obce 15.09.2016 aktuální dokument
OZV 3/2016 - systém sběru a nakládání s odpady Směrnice a vyhlášky obce 24.06.2016 aktuální dokument
Směrnice č. 2/2016 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Hudlice Směrnice a vyhlášky obce 30.03.2016 aktuální 3 dokumenty
OZV 1/2016 -O místních poplatcích - odpady Směrnice a vyhlášky obce 29.03.2016 aktuální dokument
Směrnice 1/2016 - "Stočné na území obce Hudlice" Směrnice a vyhlášky obce 04.02.2016 aktuální dokument
Nařízení 1/2013 - Stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa Směrnice a vyhlášky obce 17.10.2013 aktuální dokument
OZV 1/2013 - O zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství Směrnice a vyhlášky obce 10.05.2013 aktuální dokument
OZV 1/2011 -O místních poplatcích Směrnice a vyhlášky obce 01.04.2011 aktuální dokument
OZV 1/2010 - O úhradě vodného ve dvojsložkové formě Směrnice a vyhlášky obce 21.10.2010 aktuální dokument
OZV 1/2008 - Požární řád obce Směrnice a vyhlášky obce 15.12.2008 aktuální dokument
směrnice 1/2008 - Poskytování informací Směrnice a vyhlášky obce 1.4.2008 aktuální dokument

Copyright © obec Hudlice 2008-2024 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet