Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Anketa

Jak se Vám líbí nové obecní stránky?

Kalendář akcí

Květen
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Povinně zveřejňované informace

  • Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hudlice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hudlice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce

Seznam organizací:

  • Mateřská školka Hudlice
  • Základní škola Hudlice
  • Knihovna Hudlice

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.3 Úřední hodiny
pondělí a středa: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
čtvrtek: 7:00 - 12:00, 12:30 17:00

4.4 Telefonní čísla
Telefonní seznam úřadu

4.5 Číslo faxu
Fax: 311 697 323

4.6 Adresa internetové stránky
www.obec-hudlice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/e-podatelna/

4.8 Další elektronické adresy
E-mailové adresy na pracovníky úřadu

4.9 Identifikátor datové schránky
m84bs9p

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna Beroun č.ú. 363704349/0800

6. IČ

IČ: 00233285

7. DIČ

DIČ: CZ00233285 (obec je plátcem DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty obce

8.2 Rozpočet
Přehled obecních rozpočtů minulých let

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

9. Žádosti o informace

Obec Hudlice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce obecního úřadu
  • na www.obec-hudlice.cz
  • informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Poskytování informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03  Hudlice, nebo e-mail: ouhudlice.hubeny@tiscali.cz.

Poskytování informaci

11. Opravné prostředky

Poskytování informaci

12. Formuláře

formulář - vítání občánků
Žádost o poskytnutí informace
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přihláška - pes
Odhláška - pes
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací a návody na jejich řešení naleznete na www.portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

/zdroj: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY/

Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích - č. 129/2000 Sb.
Správní řád - č. 500/2004 Sb.
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
- č. 314/2002 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě - č. 499/2004 Sb.
Zákon o úřednících - č. 312/2002 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů - č. 352/2001 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů - č. 101/2000 Sb.
Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
Zákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Stavební zákon - č. 183/2006 Sb.
Shromažďovací zákon - č. 84/1990 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - č. 491/2001 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí - č. 123/1998 Sb.
Zákon o svobodném přistupu k informacím - č. 106/1999 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů - č. 309/1999 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114/1992 Sb.
Zákon o hazardních hrách - č. 186/2016 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - č. 250/2016 Sb.
Zákon o místních poplatcích - č. 565/1990 Sb.
Zákon o cenách - č. 265/1991 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel - č. 133/2000 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích - č. 13/1997 Sb.
Zákon o inspekci práce - č. 251/2005 Sb.
Zákon o požární ochraně - č. 133/1985 Sb.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu - č. 62/2003 Sb.
Vyhláška o matrikách, jménu a příjmení - č. 207/2001 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení - č. 301/2000 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu
- č. 36/2006 Sb.
Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - č. 364/2009 Sb.

Veškeré tyto právní dokumenty jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Hudlice.

14.2 Vydané právní předpisy
Směrnice a vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytování informaci

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

16.2 Výhradní licence
Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019

18. Výběrová řízení

Přehled výběrových řízení

Odkaz:Věstník veřejných zakázek

Výzva:

Přihlášení

Aktuality

28. srpen 2020

přihláškový formulář  pro letošní rok.

09. srpen 2020

Film bude promítán tuto neděli 9.8. od 21.00hod na hřišti u lesa.

07. srpen 2020

nově otevřeno pro veřejnost tento pátek 7. srpna od 17.00hod. Otevřeno bude i...

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2024 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet